http://www.intercamp.skhttp://www.intercamp.skDeutsch VersionEnglish Version
SlužbyCenníkRezervácieKontakt


Rezervácie

Poznámka: V prípade rezervácie pobytu je potrebné zaplatiť celú sumu za ubytovanie, najneskôr do 14 dní od potvrdenia rezervácie, inak bude Vaša rezervácia neplatná. Rezervácia do kempingu je nutná iba v prípade skupiny väčšej ako 25 ľudí. Platiť môžete poštovou poukážkou na adresu firmy, alebo bankovým prevodom na č.ú.: 2615788630/1100, Tatra banka a.s., názov účtu: Ing. Richard Rosipal, SWIFT kód: TATR SK BX.
V prípade platby zo zahraničia používajte číslo účtu v tvare:
IBAN:SK76 1100 0000 002615788630.

STORNOPODMIENKY V PRÍPADE ZRUŠENIA REZERVÁCIE

Ak klient stornuje rezerváciu neskôr ako 28 dní pred nástupom, zaplatí nasledovný stornopoplatok:

  • pri storne do 28 dní pred nástupom: 0% zo zaplatenej sumy
  • pri storne do 21 dní pred nástupom: 20% zo zaplatenej sumy
  • pri storne do 07 dní pred nástupom: 50% zo zaplatenej sumy
  • pri storne do 01 dňa pred nástupom: 85% zo zaplatenej sumy
  • pri storne v deň nástupu: 100% zo zaplatenej sumy za prvý deň pobytu, a za ďalšie dni podľa vyššie uvedených podmienok
 
     Vyplň formulár:
     Meno a priezvisko -->
     Adresa, ulica, č. domu    -->
     Mesto, PSČ -->
     Telefón -->
     E-mail -->
     Dátum nástupu -->
     Počet nocí -->
     Forma -->
     Poznámka -->
 


Vývoj mobilných aplikácií pre Android a smartfóny. Vývoj eshopov a webových aplikácií.
Webhosting a server housing. © 1998-2012 Dynatech s.r.o.